1975 GMC K25 4×4 350ci V8 (1)

nwolsink

1975 GMC K25 4x4 350ci V8 (1)